Kontakt

Ing. Štefan Cicholes
patentový zástupca / európsky zástupca
pre ochranné známky a dizajny

SIGNUM
patentová a známková kancelária
Hraničná 20, 040 17 Košice, Slovenská republika

Telefón/Fax: (+421) 55 676 4268
Mobil: (+421) 905 632 765
E-mail: signum3@gmail.com