Úžitkový vzor

... je forma ochrany konkrétneho technického riešenia / výrobku, ktoré je nové, presahuje rámec prostej odbornej schopnosti a je priemyselne využiteľné.

Svojimi účinkami sa podobá patentu, s tým zásadným rozdielom, že jeho účinky sú teritoriálne obmedzené a neskúmajú sa zo zákona ani podmienky novosti a tvorivosti.

Využíva sa tzv. registračný princíp na základe splnených formálnych znakov definovaných v príslušnom zákone.

Bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru nesmie nikto takto chránené technické riešenie vyrábať, distribuovať alebo inak upotrebiť.

Doba ochrany úžitkového vzoru je 4 roky a je možné predĺžiť ju až dvakrát, vždy o 3 roky, t.j. spolu 10 rokov.

naspäť