Označenie pôvodu výrobku

... je inštitút určený na ochranu tovaru, ktorý vzhľadom na svoj zemepisný pôvod vykazuje určitú špecifickú, neprenosnú kvalitu alebo vlastnosť danú práve týmto zemepisným prostredím.

Je to prakticky jediný inštitút priemyselného práva, ktorý nemá charakter výhradného práva.

Jeho držiteľom sa môže stať každý subjekt, ktorý splní všetky zákonom stanovené podmienky pre tento druh ochrany, ktorá je časovo neobmedzená.

naspäť